כאיש אחד בלב אחד

»
»
»
כאיש אחד בלב אחד

ג', ש"ס, חב"ד, תקומה - גלבך לראשות העיר

כאיש אחד בלב אחד תמונה 1
ראשי הקהילות בצפת תומכים בר' נחמן גלבך