הילולת התנא רבי יונתן בן עוזיאל

»
»
»
הילולת התנא רבי יונתן בן עוזיאל

אלפים הגיעו לשאת תפילה ולהשתטח על ציונו הק' בעמוקה

מאת: משה ארץ
10/06/2018 15:19
הילולת התנא רבי יונתן בן עוזיאל תמונה 1
מתפללים על קברו. צילום: דוד כהן
הילולת התנא רבי יונתן בן עוזיאל תמונה 2
שחרית על גג הציון. צילום: דוד כהן

"אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף"  (סוכה, כ"ח)

 

ע"פ המסורת בשב"ק (כ"ו סיון) חל יום הילולת התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל ואלפים הגיעו החל ממוצאי השבת לשאת תפילה ולהשתטח על הציון הק' המיוחס לו השוכן ליד היישוב עמוקה הסמוך לצפת.

 

התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל חי כמה עשרות שנים לפני חורבן בית שני והיה גדול התלמידים של הלל הזקן. תרגם את התורה והנביאים לארמית בתרגום המוכר כ”תרגום יונתן” בהקשר לזה מספרת הגמ' במסכת מגילה:

"ואמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים יצתה בת קול ואמרה לו דייך מאי טעמא משום דאית ביה קץ משיח"

המסורת בנוגע לקברו של התנא יונתן בן עוזיאל הקבור לפיה בעמק הסמוך לעמוקה, הופיעה לראשונה בסוף המאה ה-11,  וכן מקור המנהג של העלייה למקום לתפילות למען זיווגים אינו ברור, אך רבים מעם ישראל מרחבי הארץ ומהגולה מגיעים בכל ימות השנה ובפרט בראש חודש, להעתיר בתפילה עבור זיווג הגון ושאר הישועות, אלפים ורבבות העידו במשך השנים על ישועות גדולות ושידוכים לאחר התפילה בקברו של הצדיק. יש הנוהגים אף להקיף את הקבר 7 פעמים ולהדליק נרות ולבקש זיווג הגון בקרוב.

בשב"ק כאמור, ע"פ המסורת יום הילולת התנא. ומאות מתושבי העיר וכן אלפים מכל רחבי הארץ הגיעו החל מצאת השבת למקום להתפלל בדבר ישועה ורחמים.