סמטאות העיר העתיקה נצבעו בתכלת

»
»
»
סמטאות העיר העתיקה נצבעו בתכלת

וזה שער השמיים - גוון התכלת נושא עמו מסר של טוהר ושמימיות

מאת: משה ארץ
03/06/2018 14:00
סמטאות העיר העתיקה נצבעו בתכלת תמונה 1
צילום: דוד כהן
סמטאות העיר העתיקה נצבעו בתכלת תמונה 2
צילום: דוד כהן

עיריית צפת במבצע מיוחד מתחילת הקיץ לצביעת סמטאות העיר העתיקה בצבעי הכחול – תכלת, החידוש המרענן והמרהיב, מלהיב את התיירים הרבים וגם אותנו התושבים, אז מה סוד הקסם של בירת גליל העליון, למה בעצם עיר המקובלים מזוהה כל כך עם הצבע הזה?

כבר בתחילת המאה השש-עשרה היו בתי צפת צבועים בכחול, שתי סיבות היו בעיר: ברובע הספרדי היו מרבית הבתים צבועים בכחול, שכן הספרדים האמינו שהכחול משמש סגולה נגד עין רעה, מרחיק רוחות ושדים הבאים להזיק. הם טרחו לסייד גם את החריצים שבין מרצפות האבן הרחבות בחצרות, הכול בכחול. ברובע האשכנזי היו פחות בתים צבועים בכחול, אלה שעשו כן טענו שצפת היא השער לשמים והצבע הכחול מגשר בין הבתים בכחול והשמים הכחולים. (סיפורי צפת – מנחם כהן)

אחד מגדולי המקובלים בעיר רבי אבי אברהם אזולאי זצוק"ל תלמידו של האר"י הק' בעל ה'חסד לאברהם' כתב כי צפת יושבת מתחת לכסא הכבוד. זקני צפת שרצו להזכיר לעצמם את כל העוצמות הרוחניות הרמוזות בתכלת צבעו את כל הנראה לעיניהם בגוון השמימי לתת לתחושה של כסא הכבוד בכל מקום בו הם נמצאים.

גוון התכלת נושא עמו מסר של טוהר ושמימיות, וזאת משום שהוא צבע השמים, ובגמ' כבר מובא "היה רבי מאיר אומר: מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין? מפני שתכלת דומה לים - ים דומה לרקיע - הרקיע דומה לכיסא הכבוד וכיסא הכבוד דומה לאבן הספיר" (סוטה י"ז),  כמו"כ התכלת עצמה מופיעה ביריעות המשכן והמקדש ובבגדי הכהונה - מעיל כליל תכלת של הכהן הגדול ובפתילי ציץ הזהב שבראשו. וכמובן במצוות הציצית.