המונים נהרו לישוב ציפורי: הילולת רבי יהודה הנשיא

»
»
»
המונים נהרו לישוב ציפורי: הילולת רבי יהודה הנשיא

החל ממוצאי שב"ק יצאו המונים מתוכם עשרות מתושבי העיר לעבר הישוב ציפורי שם ע"פ המסורת שוכן ציונו של רבינו הקדוש • במקום נערך סעודת הילולא עם בעל הזמר החסידי ר' יואלי קליין

המונים נהרו לישוב ציפורי: הילולת רבי יהודה הנשיא תמונה 1
המונים נהרו לישוב ציפורי: הילולת רבי יהודה הנשיא תמונה 2
המונים נהרו לישוב ציפורי: הילולת רבי יהודה הנשיא תמונה 3

מאת: יעקב מן
החל מאמש (מוצש"ק) החלו מאות נוהרים אל עבר הישוב ציפורי בגליל, שע"פ המסורת שם טמון התנא הק' רבי יהודה הנשיא זי"ע, עשרות מתושבי צפת נצפו בהילולא הגדולה.
בסמוך לציונו הק', נערכה סעודת יארצייט עשירה, סעודת מלווה מלכה, מלווה בכלי שיר. כמו"כ הגיע למקום הזמר החסידי ר' יואלי קליין.
קרוב לשעת חצות התקיים בציון הק' תפילת רבים, לישועת עם ישראל, בו השתתפו המונים, ביניהם אדמורי"ם רבנים ואישי ציבור, נצפה הרה"צ ר' יחזקאל טאוב שליט"א, בנו של כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ כשהוא יוצק שמן למאור לכבוד נשמת הצדיק. ויו"ר אגודת ישראל בצפת חבר מועצת העיר הר' אליעזר לזר וחבר מועצת העיר מחזיק תיק ארנונה הר' יוסי גלנט
..
רבינו הק' ר' יהודה הנשיא, הידוע גם בכינוי "רבי" או "רבינו הקדוש", היה נשיא הסנהדרין ועורך הששה סדרי משנה משנה, נצר למשפחת הלל הזקן ואחרון התנאים. מנערותו למד מפי הרשב"י זיע"א וכן אצל רבי יהודה בר אילעי, רבי אלעזר בן שמוע, וכן מפי אביו, רבן שמעון בן גמליאל. הוא גר בטבריה, בבית שערים ובציפורי.
מובא בגמרא שבשעת פטירתו "הרים אצבעותיו כלפי מעלה ואמר רבש"ע גלוי וידוע שלא נהנתי מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה שלי". לאחר שנפטר לא העז איש לבשר בשורה זו לכלל העם, עד שקם בר קפרא והכריז על מותו בכך שאמר: "אראלים ומצוקים אחזו בארון, נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש".
עוד מובא, שבשעת פטירתו התבקשו בניו של רבי לסור לבית אביהם בהוראתו כדי שיוכל להורות להם ציון דרך לכל הנוגע לעתיד ילדיו בחייהם הרוחניים, וכך ציווה לבניו בדרך רמז: "הזהרו בכבוד אמכם. נר יהא דלוק במקומו. שולחן יהא ערוך במקומו. מטה תהא מוצעת במקומה. יוסף חפני שמעון אפרתי הם שמשוני בחיי והם ישמשוני במותי"
לאחר פטירתו של רבי נכתב במשנה: "משמת רבי בטלה ענווה ויראת חטא", על ענוותנותו מסופר בגמרא שהלך להקביל פני תלמיד חכם עיוור אף שרב חייא הניא אותו מביקור זה שפוגם בכבוד נשיאותו. ואת סגולותיו מסכם רבי שמעון בן יהודה: "הנוי והכוח והחוכמה והעושר והשיבה והכבוד והתפארת ובנים לצדיקים".