179  שנה לפטירתו: אלפים הגיעו לעיר לפקוד את ציונו של ה'בת עין' הק' לרגל יום ההילולא

»
»
»
179  שנה לפטירתו: אלפים הגיעו לעיר לפקוד את ציונו של ה'בת עין' הק' לרגל יום ההילולא

לרגל יומא דהילולא של הרה"ק רבי אברהם דוב בן רבי דוד מאווריטש זי"ע, בעל ה'בת עין', שטמון במערה בבית החיים העתיק בצפת המונים עלו אל בית החיים העתיק בעיר לפקוד ולהשתטח על ציונו הקדוש ולהיפקד בדבר ישועה ורחמים

179  שנה לפטירתו: אלפים הגיעו לעיר לפקוד את ציונו של ה'בת עין' הק' לרגל יום ההילולא תמונה 1

מאת:יעקב מן

רבי אברהם דב מאווריטש נולד בשנת תקכ"ה לאביו הצדיק רבי דוד המגיד מחמעלניק זצ"ל שהיה גאון עצום בכל חלקי התלמוד ומגיד מישרים בעיירות רבות. בהגיעו לפרקו, כבר היה לבחור מלא וגדוש בש"ס ופוסקים והפליא את כל מכיריו במידת "דרך ארץ", שדכוהו הוריו עם בתו של הצדיק רבי נתן נטע זצ"ל שכיהן כאב"ד אווריטש.
הוא מכונה בעל ה'בת עין' על שם הספר שחיבר "בת עין" עה"ת. ספר זה נחשב כאחד מספרי היסוד החסידיים והוא מלא עצות והדרכות מלהיבות בעבודת ה' לצד פירושים וחידושים מופלאים
אהבתו לארץ ישראל משתקפת רבות בספרו בת עין. בשנת ה'תקצ"א עלה לארץ ישראל.

עם הגיעו לארץ הקודש, השתכן בעיה"ק צפת ת"ו, שם נתקבל בכבוד רב על ידי עדת החסידים, שמינו אותו לרבה של העדה.

בשנת ה'תר"א פרצה מגפה בעיר אשר הפילה  חללים רבים. ה'בת עין' הק' היה בין הלוקים במגפה והבטיח כי הוא יהיה הקרבן האחרון בה. ביום י"ב בכסלו נפטר ואכן פסקה המגפה. נקבר בבית הקברות העתיק במערה שבה טמונים גם רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל ה"ערבי נחל" ורבי אריה לייב מוואלטשיסק.