מבקר המדינה בדו"ח על סוגיית פלישת בעלי העסקים לשטחים הציבוריים בעיר: "אוזלת ידה של העירייה, הזנחה וזלזול במשאבים הציבוריים"

»
»
»
מבקר המדינה בדו"ח על סוגיית פלישת בעלי העסקים לשטחים הציבוריים בעיר: "אוזלת ידה של העירייה, הזנחה וזלזול במשאבים הציבוריים"

בדו"ח הקשה על עיריית צפת מציין המבקר בין היתר את הפשיעה של העירייה בהעלמת עין מבעלי העסקים אשר משתלטים שלא כחוק על שטח ציבורי

מבקר המדינה בדו"ח על סוגיית פלישת בעלי העסקים לשטחים הציבוריים בעיר: "אוזלת ידה של העירייה, הזנחה וזלזול במשאבים הציבוריים" תמונה 1

מאת: יעקב מן
מבקר המדינה יוסף שפירא פרסם השבוע דו"ח מיוחד על ביקורת בשלטון המקומי, ולאחר בדיקה מעמיקה הוא חושף בין היתר תופעה מוכרת וידועה לתושבי העיר, בו בעלי העסקים בצפת פולשים לשטחים הציבוריים.
בדו"ח שהתפרסם ביום שלישי נכתב כי "בחודשים אוקטובר 2016 עד פברואר 2017 בדק משרד מבקר המדינה את פעולות העירייה והוועדה המקומית בכל הנוגע לנושאים האלה: התכנון המתארי של המרחב התכנוני של העיר; פלישה לשטחים ציבוריים בתחום השיפוט של העיר ובנייה בלתי חוקית בשטחים אלה וניהול נכסי המקרקעין  של העירייה"
ובסיכום הדברים כותב שפירא כי "ממצאי הבדיקה מלמדים על תפקוד לקוי ועל מחדלים וכשלים של עיריית צפת בנושאים שנבדקו: מעורבות העירייה בתכנון המתארי של העיר; מניעת פלישת בעלי עסקים לשטחים ציבוריים בתחום שיפוטה של העירייה ובנייה בלתי חוקית בהם; ניהול נכסי המקרקעין שלה" המבקר ממשיך ומציין "התפקוד הלקוי ואוזלת היד של העירייה, עד כדי העלמת עין מכוונת של פרנסי העיר צפת והאחראים בעירייה מהפרות החוק החמורות, מאפשרים השתלטות על המשאב הציבורי ומביאים לפגיעה ברכוש הציבורי ובאינטרס הציבור. באי-אכיפת החוק יש כדי לגרום לפגיעה חמורה בשלטון החוק ובאמון הציבור. אופן תפקודה האמור של העירייה מעיד על הזנחה וזלזול במשאבים הציבוריים ופוגע באינטרס הציבורי"
 
המבקר טוען כי העירייה בוחרת להעלים עין מהפשיעה של בעלי העסקים אשר עושים בשטחים הציבוריים - השייכים לכלל תושבי העיר, כרצונם, הם פולשים בניגוד לחוק לשטח הציבורי וחוסמים את המדרכות, בצורה שמסכנת את התושבים, המבקר מזהיר כי "יש לעקור מן השורש את התופעה של מתן אישורים כוזבים על ידי הוועדה המקומית למחלקה לרישוי עסקים, שלפיהם עסקים טעוני רישוי מקיימים את חוקי התכנון והבנייה על מנת לאפשר הוצאת רישיון עסק להם, אף על פי שפלשו לשטחים ציבוריים שלא כחוק."