בשורה בצפת: הוגש ספר התקציב ל-2017

»
»
»
בשורה בצפת: הוגש ספר התקציב ל-2017

בימים אלו מוגש ספר התקציב של עיריית צפת לשנת 2017, זאת לאחר עבודתם המאומצת של חברי המועצה ושל הגורמים המקצועיים, סגן ראש העיר הרב נהוראי לחיאני: "שמח שהצלחנו להמשיך את תקצוב 'חוק נהרי' גם לשנה הבאה"

מאת: חיים בירנצווייג
27/03/2017 9:42
בנייו עיריית צפת, צילום: צפת בתנופה.
בנייו עיריית צפת, צילום: צפת בתנופה.

התקציב הושלם. בימים אלו מוגש ספר התקציב של עיריית צפת לשנת 2017, מדובר בתקציב היסטורי בכמותו ובאיכותו לאחר שהתמיכה והתקציב למוסדות רבים עלו בעקבות הגידול המבורך של תושבי צפת החרדיים.

מנהלי המוסדות ממתינים בציפייה לאישור התקציב ההיסטורי הכולל גם את המשך תקצובו של 'חוק נהרי', כל סעיף וסעיף בספר התקציב נכתב לאחר ישיבות ודיונים מפורטים בין חברי המועצה ובין כל הגורמים המקצועיים, כאשר כאמור מדובר בשיפור ובגידול היסטורי של התקציב יותר משנים עברו.
כפי שהוזכר, ההישג החשוב ביותר הוא המשך תקצובו של חוק נהרי כאשר השנה התקצוב לכך יהיה כחלק מבסיס התקציב, תוך הגדלה משמעותית של התקציב שמעמידה העירייה לצורך כך.

המשמעות של ההחלטה להכליל את התקציב בבסיס תגרום לכך שהמנהלים לא יאלצו להגיש בקשות בכל רבעון מחדש אלא התקציב עבורם יופיע מראש בספר התקציב.

הישג זה נעשה בשקט ותוך הידברות והבנות עם ראש העיר וגזבר העירייה מר משה מדר, כמו כן הדבר הושג בעקבות עבודה שקטה ויעילה של חברי המועצה הרב נחמן גלבך והרב נהוראי לחיאני.

בעקבות ההישג העצום אמר חבר המועצה הרב נחמן גלבך ומחזיק תיק חינוך חרדי כי הוא: "שמח שתקצוב חוק נהרי נכנס לבסיס ספר התקציב לשביעות רצונם של כל חברי הקואליציה העירונית וזאת כחלק מההשקעה בחינוך החרדי בצפת, אנו נמשיך יחד עם כל השותפים שלנו לדאוג לרווחתם של כל תושבי העיר ולמען כל מוסדות הקודש בצפת".

הרב נהוראי לחיאני הוסיף כי בנוסף התקציב כולל סעיפים רבים הנוגעים לתרבות החרדית וכי הציבור יחוש בבשורות החדשות כבר בחופשת חג הפסח הבאה עלינו לטובה.