מנכ"ל החינוך העצמאי והמשנה למנכ"ל ביקרו בצפת.

»
»
»
מנכ"ל החינוך העצמאי והמשנה למנכ"ל ביקרו בצפת.

מנכ"ל החינוך העצמאי הרב אליעזר סורוצקין והמשנה למנכ"ל הרב אברהם שוורץ ביקרו בעיר צפת היום וסיירו במוסדות החינוך בעיר יחד עם חברי המועצה הרב נחמן גלבך והרב עמנואל לוי, בין היתר סיירו במוסדות 'בית יעקב מאור חיים', בית הספר גני יהודית, בית הספר לבנות של הרב קפלן ובעוד מס' מוסדות, כמו כן ביקרו אצל רב קהילת ברסלב בעיר הגרא"מ קעניג. בסוף הסיור יצאו הצדדים מחוזקים מאוד לאחר שראו שגם בעיר הצפונית יש מקום של תורה ואלפי ילדים וילדות מתחנכים על טהרת הקודש במוסדות החינוך העצמאי.

מאת: לוי אברמוב
09/01/2017 19:55
הנהלת החינוך העצמאי בפגישה עם ראש העיר וחברי העיריה, צילום: מיילך גרסטל.
הנהלת החינוך העצמאי בפגישה עם ראש העיר וחברי העיריה, צילום: מיילך גרסטל.
הנהלת החינוך העצמאי בפגישה עם ראש העיר וחברי העיריה, צילום: מיילך גרסטל.
הנהלת החינוך העצמאי בפגישה עם ראש העיר וחברי העיריה, צילום: מיילך גרסטל.
הנהלת החינוך העצמאי בפגישה עם ראש העיר וחברי העיריה, צילום: מיילך גרסטל.
הנהלת החינוך העצמאי בפגישה עם ראש העיר וחברי העיריה, צילום: מיילך גרסטל.

היום (שני) ביקרו ראשי החינוך העצמאי המנכ"ל הרב אליעזר סורוצקין והמשנה למנכ"ל הרב אברהם שוורץ במוסדות החינוך בעיר צפת. אליהם התלוו חברי המועצה הרב נחמן גלבך והרב עמנואל לוי, הסיור התקיים בבתי הספר של החינוך העצמאי בצפת כאשר במהלך הסיור בישר ראש העיר אילן שוחט להנהלת החינוך העצמאי על קבלת התקציב ממשרד החינוך לבניית בית הספר בית יעקב מאור חיים.

 


במהלך הסיור ביקר הרב סורוצקין גם אצל רבה של קהילת ברסלב המפוארת בצפת הגרא"מ קעניג ושמע ממנו על פעילות הקהילה ועל התפתחותה, כמו כן הרב סורוצקין הביע בפני הרב קעניג את התפעלותו ואת התרשמותו מהקהילה החרדית בצפת ומקהילת ברסלב בפרט.

 


בנוסף קיימה הנהלת החינוך העצמאי ישיבה יחד עם חברי המועצה ועם ראש העיר מר אילן שוחט, הרבנים סורוצקין ושוורץ שמעו מראש העיר על פעילותו הרבה למען מוסדות החינוך החרדים בעיר ועל הסיוע והפעילויות הרבות מטעם האגף לחינוך חרדי בראשות הרב נחמן גלבך.

 

 


בסיום הביקור נפרדו חברי המועצה מהנהלת החינוך העצמאי לשלום לא לפני שהבטיחו לסייע ככל שניתן למען ילדי צפת.