15 מיליארד עבור הצפון: הוצגה התכנית המהפכנית לפיתוח הצפון

»
»
»
15 מיליארד עבור הצפון: הוצגה התכנית המהפכנית לפיתוח הצפון

ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים הציגו את התוכנית לפיתוח כלכלי של אזור הצפון, במסגרת התכנית יושקעו 15 מיליארד שקל בתושבי הצפון, ראש הממשלה: "מה שעשינו בדרום נעשה בצפון ואנחנו מתכוונים לזה. אנחנו רוצים לראות זוגות צעירים מהגרים לצפון. אנחנו רוצים שהם יבנו כאן את העתיד."

מאת: לוי אברמוב
26/12/2016 20:04
15 מיליארד עבור הצפון: הוצגה התכנית המהפכנית לפיתוח הצפון תמונה 1
ראש הממשלה בכנס, צילום: קובי גדעון, לעמ

 

השר לפיתוח הפריפריה הרב אריה דרעי ושר האוצר משה כחלון הציגו היום (שני) את התכנית הממשלתית לפיתוח כלכלי של אזור הצפון. במסגרת התכנית יושקעו כ-15 מיליארד ש"ח על ידי משרדי הממשלה השונים וקק"ל, במטרה להביא לפיתוח כלכלי של אזור הצפון ולשפר את רמת החיים באזור הצפון. כמו כן יוקצו תקציבים נרחבים לפיתוח תשתיות, לעידוד התעשייה והתעסוקה ולשיפור מערכת הרפואה הציבורית, חיזוק השלטון המקומי ולהעלאת רמת החינוך וההשכלה הגבוהה.


כפי שפורסם ב'צפת בתנופה' התכנית תובא לאישור הממשלה ביום ראשון הבא לאחר עבודת מטה אינטנסיבית שהוכנה על ידי צוות מקצועי בראשות מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד יחד עם סגנית הממונה על התקציבים, שירה גרינברג ואלוף (מיל') איתן דנגוט יחד עם משרד הפריפריה, הנגב והגליל והכלכלה והתעשייה ואגף התקציבים במשרד האוצר. התכנית עצמה מתבססת על עבודה כלכלית המצביעה על פערים משמעותיים בנתוני התעסוקה והשכר של מחוז הצפון ביחס לשאר חלקי המדינה. בנוסף לכך, התכנית גובשה בשיתוף מלא של נציגי הרשויות המקומיות ממחוז הצפון ונציגי האשכולות האזוריים על מנת לעשות את השינוי המבורך בתיאום בין הרשויות הממשלתיות השונות.


אז מה כלול בתכנית המהפכנית? להיכן ילך כל הכסף ואיך ירוויחו מכך התושבים? הפרטים המלאים כאן:

 

ראשית כל פיתוח כלכלי: במסגרת הפיתוח הכלכלי יופעלו בשנות התקציב הקרובות כלי סיוע בהיקף של 600 מיליון ש"ח. בתוך כך, יופעלו מאמצים למשיכת חברות, יוקצו מענקים להגדלת הפריון בתעשייה ובמסחר, וכן יוקצו תקציבים ייעודיים לתמיכה בעסקים קטנים ובינוניים, לעידוד המחקר והפיתוח ויינתנו מענקים לעידוד התיירות והתשתיות.

 

בנוסף התכנית תתקצב השקעה בתחבורה ותשתיות: התכנית כוללת השקעה מאסיבית בפרויקטי תחבורה כגון רכבת קלה בין חיפה לנצרת, הארכת קווי המטרונית מחיפה לערים הסמוכות, הקמה, שדרוג והרחבה של כבישים חלפים באזור הצפון ועוד. היקף ההשקעה בתשתיות בלבד עומד על כ-12 מיליארד ש"ח.

 

בנוסף חלק מהתכנית מתמקדת בטיפוח ההון האנושי: במטרה לצמצם פערים ברמת החינוך וההשכלה הגבוהה בין מחוז הצפון לשאר חלקי המדינה, יוקצו בהחלטה זאת תקציבים בסך של מיליארד ש"ח. התקציב מיועד עבור שעות ההוראה במחוז הצפון, הגדלת ההשקעה בחינוך הבלתי פורמאלי והגדלת תקציבי בינוי בתי הספר. כמו כן, יוגדלו במסגרת ההחלטה מכסות הסטודנטים במוסדות אקדמיים במחוז הצפון, לרבות סטודנטים במקצועות טכנולוגיים. כמו כן יוקצו תקציבים לבינוי במוסדות ההשכלה הגבוהה.

 

חלק נוסף של התכנית מתמקד בחיזוק שלטון המקומי: במטרה לחזק את הרשויות המקומיות ואת האשכולות הפועלים במחוז הצפון, יוקצו במסגרת ההחלטה 220 מיליון ש"ח לטובת העמדת מענקי פיתוח לרשויות חלשות וסיוע לפעולות שונות לחיזוק השלטון המקומי בצפון.

 

בנוסף הוחלט על שדרוג השירותים הציבוריים במחוז הצפון: במסגרת ההחלטה, יוקצו תקציבים ייעודיים לשיפור ושדרוג מערכת הבריאות במחוז הצפון וכן לשיפור מערכת הרווחה. לתחום הבריאות יוקצו מעל ל-900 מיליון ש"ח לטובת בינוי מחלקות, תכנית לאומית לקיצור תורים, תקצוב פרויקטים ייעודים ועוד. כמו כן יוקצו תקציבים נוספים לפעילות מערכת הרווחה, כך שסך ההשקעה בתחומים אלו בשנים הקרובות יגדל במיליארד ש"ח, במטרה לשפר את איכות החיים במחוז הצפון.

 

בנוסף לכל ההשקעה הממשלתית הודיעה קק"ל כי היא מקצה סכום של 400 מיליון ₪ עבור עידוד פרויקטים מחקריים, בניית מעונות סטודנטים, תשתיות בתחום התיירות, פרויקטים למען הדיור ותקציבים למען מערכת הבריאות.

 

כמו כן יוקמו במסגרת ההחלטה מספר צוותי עבודה לקידום צעדים אסטרטגיים כגון העתקת מחנות צה"ל למחוז הצפון במטרה ליצור צמיחה כלכלית, בחינת העתקת חברות ממשלתיות בעלות אופי טכנולוגי למחוז הצפון, העתקת המכון הוולקני ועוד. תכלית העבודה של צוותים אלו היא לייצר עוגנים כלכליים שיאפשרו פיתוח כלכלי נוסף במחוז הצפון מעבר לצעדים המיידים אשר יקבעו במסגרת החלטת הממשלה.