היסטוריה: "בית יעקב מאור חיים" יקבל מבנה קבע. פורסם מכרז לקבלנים.

»
»
»
היסטוריה: "בית יעקב מאור חיים" יקבל מבנה קבע. פורסם מכרז לקבלנים.

אגף החינוך החרדי בעירית צפת עובד שעות נוספות, וכעת מתפרסם מכרז לקבלנים לבניית מבנה קבע לבית הספר "בית יעקב מאור חיים" שבצפת. זאת לאחר שנים שבהם נמצא בית הספר בדירות שכורות ובמבנים בלתי כשירים ללימוד ולחינוך. בנוסף הודיע משרד החינוך כי הוא מכיר בצורך עבור בניית מאות כיתות לימוד נוספות לאחר ישיבות עבודה רבות בינו לבין נציג האגף לחינוך חרדי בעיריית צפת הרב נחמן גלבך.

מאת: לוי אברמוב
26/12/2016 19:41
הדמיה של מבנה בית הספר המתוכנן, צילום ממוחשב: צפת בתנופה.
הדמיה של מבנה בית הספר המתוכנן, צילום ממוחשב: צפת בתנופה.


יש תוצאות לעבודה בשטח: בית הספר בית יעקב בשכונת מאור חיים ייבנה במימון ממשלתי וכעת התפרסם מכרז עבור קבלנים המעוניינים לבנות את בית הספר, זאת לאחר שבית הספר שכן שנים רבות בדירות שכורות ובמקומות שאך בקושי רב מתאימים ללימודי ילדות, הרב נחמן גלבך חבר עיריית צפת שישב עם אנשי משרד החינוך ישיבות רבות הצליח להשיג עבור תלמידות בתי הספר את המכרז המבוקש. בנוסף ראש העיר אילן שוחט וסגנו נהוראי לחיאני עזרו מאוד בקידום העניינים מול משרד החינוך ובהשגת התקציב המיוחל.


בנוסף כתוצאה מהישיבות הרבות השיב משרד החינוך כי הוא מכיר בצורך להקמת מאות כיתות לימוד נוספות בצפת, בין היתר בתלמודי התורה 'דרך חכמה', ו'ישיבת צפת'. בבית הספר 'מעלות הדסה', בסמינר 'כנפי יונה', בישיבת 'חנוך לנער' ובעוד מספר מוסדות. זאת כתוצאה מהישיבות הרבות ולאחר מאמציו של ראש האגף לחינוך חרדי הרב נחמן גלבך.


התוצאות בשטח לא היו מושגות בלעדי עבודתם של ראש העיר אילן שוחט שפועל למען הציבור החרדי בעיר צפת והודות למאמציו של הרב נהוראי לחיאני, סגן ראש העיר צפת.


כאמור, עם בחירת הקבלן הזוכה יחלו העבודות להקמת המבנה החדש של בית הספר הוותיק בעיר צפת.