בשורה לתעשיה בצפון: הסיוע יגדל בעשרה אחוזים.

»
»
»
בשורה לתעשיה בצפון: הסיוע יגדל בעשרה אחוזים.

בתמיכתם של שר האוצר כחלון, שר הפנים דרעי ויו"ר וועדת הכספים משה גפני קודמה תכנית המגדילה את המענקים למפעלים בצפון הארץ, המענק צפוי לעודד תעסוקה באיזורי הצפון וליצור מקומות עבודה חדשים על מנת לפתח את איזור הצפון ולתמוך בתושבים.

מאת: לוי אברמוב
18/12/2016 11:39
בשורה לתעשיה בצפון: הסיוע יגדל בעשרה אחוזים. תמונה 1
מפעל בצפון, צילום: מילואות

 

אמש אושרה בוועדת הכספים הגדלת מענקים למפעלים בצפון, זאת כהקדמה לתכנית המלאה לפיתוח הצפון, התכנית אושרה בתמיכתם של יו"ר כולנו ושר האוצר משה כחלון, יו"ר ש"ס ושר הפנים אריה דרעי, יו"ר וועדת הכספים חה"כ משה גפני וחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון ממפלגת כולנו.


לפי התכנית החדשה המדינה תגדיל את השתתפותה בהשקעות בהקמת מפעלים בצפון הארץ מ-20% ל-30%, בדומה למענקים שניתנים למפעלים חדשים בדרום הארץ, המענק שהמדינה תתן יהיה באיזורים פריפריאליים בצפון שנמצאים בארבעת העשירונים התחתונים במדד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


מטרת המענק הינה להגביר את ההשקעה באיזורים כבית שאן, קרית שמונה וקצרין, כמו כן הוא צפוי ליצור מקומות עבודה חדשים מאחר ויש צפי שמפעלים חדשים יוקמו בעקבות הגדלת המענקים.


מדובר בצעד ראשון מתוך מכלול צעדים שמתכננים שרי האוצר והפנים על מנת להבטיח צמיחה כלכלית ולהעלות את רמת החיים של תושבי הצפון הרחוק.