אבדי"ם: "אין חיוב לדייר להרשות בנייה בגג"

»
»
אבדי"ם: "אין חיוב לדייר להרשות בנייה בגג"

שישה אבות בתי דין בירושלים התכנסו במטרה לפתור בעיות מריבות בין שכנים * בפסק הלכה נכתב בין היתר כי אין קשר בין "מידת סדום" לבין אי מתן רשות בנייה על גג בנין משותף

מאת: אברהם י. פרידמן
22/08/2016 15:14
אבדי"ם: "אין חיוב לדייר להרשות בנייה בגג" תמונה 1
פסק הדין

 

בפסק-דין תקדימי שכותבים לאחרונה אבות בתי דין, הם מתריעים בנושאי בנייה המעיבים על שכנים: "הננו בזה להודיע ברבים אודות דעת ההלכה בנוגע לרכוש המשותף בבנייני מגורים, כגון גגות וכדו', כדלהלן", כותבים הרבנים. "ראשית, אין חיוב על אף דייר להסכים לוויתור כלשהוא על חלק מהרכוש המשותף, אף במקרים בהם אינו יכול כלל להשתמש בשטח זה, ואין לזה שום קשר עם מידת סדום.

 

"ומכאן, שכל המפעיל "לחץ חברתי" על רעהו לוותר לו על חלקו ברכוש המשותף עובר באיסור דאורייתא של "לא תחמוד"".

 

הרבנים מדגישים במכתבם כי "אין מדובר בכלל במקרים שבהם גם לשני ישנה אפשרות כלשהי ליהנות משטח זה, או במקרים שהוויתור עתיד לגרום לריבוי בדיורים או לנזק ו/או צער אחר.

 

"וגם במקרים בהם הקבלן 'הצמיד' את השטחים לחלק מהדירות, פעמים רבות שההצמדה לא נעשתה כדין (כגון שלא דווח לשכנים בעת עריכת החוזה על כך), ויש לברר זאת בביד"צ.

 

"ואף במקרים שהרכוש מוצמד כדין לאחד או יותר מהדיירים, וכגון בחללים אשר לפעמים מותר לאחד לבנות בהם לעצמו, מ"מ כאשר יש נזק לשכנים (כגון במערכת המים וביוב או מיעוט אחוזי בניה) דעת רבים מפוסקי דורנו שאין היתר להרבות דירות בלא הסכמתם המפורשת של כל דיירי הבניין (ושזכותם לדרוש תשלום על כך), ובוודאי שראוי לכל אחד לחוש לנפשו ולא להיות "עושה עושר ולא במשפט" הגוזל מרעהו שלא כדין".

 

חתומים על הפסק: הגאון רבי נפתלי נוסבוים אב"ד נתיבות חיים ואהבת שלום, הגאון רבי יעקב תופיק אביעזרי אב"ד ביתר עילית, הגאון רבי אברהם דוב לוין אב"ד ירושלים לדיני ממונות, הגאון רבי שלמה זעפראני אב"ד כתר תורה, הגאון רבי מרדכי היילפרין אב"ד שערי משפט, והגאון רבי פנחס שפירא אב"ד שערי שלום.