הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א מתריע: "אין להיכנס לכינרת בלי מציל"

»
»
הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א מתריע: "אין להיכנס לכינרת בלי מציל"
מאת: חיים דיקמן
22/08/2016 12:24
הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א מתריע: "אין להיכנס לכינרת בלי מציל" תמונה 1

 

”אין להיכנס לים כשאין בו שמירה של מציל“, קובע הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א – מגדולי הפוסקים, בספרו 'מנוחת אמת', ומנמק: ”יש מאות בולענים שנשקעים בהם בעומק הים".

”כמו כן, בכינרת יש מקומות שהחוף תלול מאוד ויש בכך סכנה. כמובן שהדברים לא אמורים במקום שבוודאי אין חשש של סכנה.

”כפי שאמרנו לעיל, דין ’ונשמרתם‘ חל גם על שמירת הגוף מנזק. (ראה שו“ת ’דברי מלכיאל‘ חלק ה‘ סימן נ“ג שהרחיב בדבר).

ולכן גם חלה חובה על המתרחצים להגן על גופם מפני פגעי השמש הקופחת עם קרם שיזוף.

 

הרב גרוס ממשיך ומפרט: ”ייזהר מאוד לא לצאת מתחום הרחצה שקבעו ה‘מצילים‘ באותו חוף. לעיתים רבות, יש בדבר חשש ממשי של פיקוח-נפש בהיסחפות עם הגלים. לא אחת גם מדובר בחשש להיסחף לחוף מעורב עמוס פריצות“.

 

יצוין עוד, כי גם בספר ’שמירת הגוף והנפש‘ - העוסק בסכנות שכיחות בראי חז“ל, מביא, לפי דברי הגמרא ביומא (עז, ב), כי אסור להיכנס למים במקום שהמים יכולים להעפיל עליו ולסכנו.

 

אגב, בדבריו מביא המחבר את דברי מרן בעל ה‘שבט הלוי‘ שהקיש מכך לכל מינני סכנות דרכים, דוגמת נסיעה ברכב בצורת מהירה מידי שעלולה לסכן אותו ואת הנוסעים ברכב.

 

יהיו הדברים לתשומת לב כל אחד מאתנו. לפני שיהיה מאוחר.