הגאון רבי יעקב עמאר שליט"א – מרבני צפת: "אין איסור לנהל מו"מ על שכירת דירות ב'בין הזמנים' בימים אלו".

»
»
הגאון רבי יעקב עמאר שליט"א – מרבני צפת: "אין איסור לנהל מו"מ על שכירת דירות ב'בין הזמנים' בימים אלו".
מאת: מנחם גרנות
09/08/2016 10:34
הגאון רבי יעקב עמאר שליט"א – מרבני צפת: "אין איסור לנהל מו"מ על שכירת דירות ב'בין הזמנים' בימים אלו". תמונה 1
הרב עמאר

 

במענה לפניית תושבים, השיב הגאון רבי יעקב עמאר שליט"א – מהבולטים שברבני צפת, כי איסור ניהול 'משא ומתן של שמחה' בתשעת הימים אינו כולל ניהול מו"מ על שכירת הדירות לימי 'בין הזמנים'.

הגר"י נימק: "איסור 'משא מתן של שמחה' – לרבים מן הפוסקים, כולל עשיית עסקים הקשרים עם שמחות חתונה וכדומה, אך לא בסתם עסקי משא ומתן של מסחר. ואף לשאר הפוסקים הסבורים כי הדבר נאמר גם ביחס לעסקי משא ומתן סתמיים, הרי שהם מודים שבמקום שמדובר בעסקי פרנסה, שלצורך חייה עשויים, אין כל איסור בדבר. מעתה, בהיות ורוב התושבים משכירים את דירותיהם בימי 'בין הזמנים' לשם פרנסה ולא לשם רווח סתם – אין בכך כל איסור לכל הדעות".

עם זאת, סייג הרב, כי ביום תשעה באב עצמו יש לאסור כל עיסוק במשא ומתן שיהיה, בהיות ויום זה אבלותו חמורה ואסור להסיח דעת מהאבלות, אף לאחר חצות היום.