חינוך חינם בצפת? לא בדיוק:

»
»
»
חינוך חינם בצפת? לא בדיוק:

משפחות בצפת עלולות להיכנס למינוס לקראת פתיחת שנת הלימודים למרות שהמשכורת הממוצעת בצפת היא 5,547 ש"ח, משפחה ממוצעת תוציא למעלה מ- 6,000 ₪ על ציוד ותשלומים נוספים לקראת פתיחת שנת הלימודים | ד"ר ח. ג'משי, מנכ"לית קרן שח"ף: "המחיר השערורייתי שהורים צריכים להוציא על לימודי ילדיהם מגדיל את הפערים בין המרכז לפריפריה"

מאת: מנחם גרנות
08/08/2016 9:24
חינוך חינם בצפת? לא בדיוק: תמונה 1
חינוך חינם בצפת? לא בדיוק: תמונה 2

 

לצד ההוצאות הכבדות שיש להורים בימי החופש על פעילויות, נוחת על ההורים עול כלכלי נוסף: ההוצאה הכספית העצומה עבור ציוד בית ספר לילדים. מבדיקה עולה, כי העלות המשפחתית עבור פתיחת שנת הלימודים יכולה להגיע כמעט עד כדי משכורת שלמה וכתוצאה – משפחות רבות בישראל פותחות את השנה עם מינוס גדול יותר בבנק, במיוחד בפריפריה.


על פי נתוני קרן שח"ף המתבססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לשנת 2013 ההכנסה הממוצעת לשכירים בצפת עמדה על 5,547 ₪. לעומת זאת, מבדיקה שערכה קרן שח"ף עולה כי ההוצאה המשפחתית הממוצעת עבור פתיחת שנת הלימודים היא למעלה מ- 6,000 ₪. המשמעות היא, כי הורה לשלושה ילדים בצפת, יוציא את כל משכורתו החודשית על ציוד לילדיו לקראת שנת הלימודים החדשה.


איך מגיעים לסכום גבוה כל כך של הוצאות? בקלות: מחירו הממוצע של ציוד לבית הספר יעלה בממוצע כ- 400 ₪ לכל ילד, כלומר, כ- 1,200 ₪ למשפחה. נוסף על כך יש לרכוש ספרי לימוד עבור התלמידים. מחירם של ספרי הלימוד נע בין 300 ₪ לתלמידי כיתה א' ועד ל- 800 ₪ לתלמידי תיכון. כלומר, משפחה ממוצעת תוציא כ- 500 ₪ עבור ספרי לימוד, ובסה"כ, 1,500 ₪ למשפחה. על כל אלה יש להוסיף את מחירי התלבושת האחידה, הסעות, שיעורים פרטיים, דמי שכלול, ביטוח תאונות אישיות וכל שאר ההוצאות. בדיקת קרן שח"ף העלתה, כי הסכום הממוצע שתשלם משפחה ממוצעת על פתיחת שנת הלימודים עשוי להגיע ל-6,000 ₪.


ד"ר ח. ג'משי, מנכ"ל קרן שח"ף: "חינוך חינם הוא זכות בסיסית האמורה להינתן לכל התלמידים במדינת ישראל. העובדה שמשפחות מוציאות בממוצע מחיר שערורייתי של למעלה מ- 6,000 ₪ עבור לימודי ילדיהם, מגדילה את הפערים בין המרכז לפריפריה כיוון שילדי הפריפריה מתקשים לרכוש את כל ספרי הלימוד הנדרשים, ממעטים בשיעורים פרטיים, נמנעים מקניית ילקוט בריא יותר ועוד. קרן שח"ף תומכת בקהילות צעירים משימתיות שאחת ממטרות הליבה שלהן היא לצמצם את הפערים בחינוך בין מגוון האוכלוסיות. על ידי כך, מקבלים תלמידים מכל הפסיפס החברתי הזדמנות שווה לחינוך ברמה גבוהה ולהתקדמות בחברה הישראלית".