הגאון רבי אליהו ביטון שליט"א רבה של בירייה בפסק-דין מרתק במיוחד

»
»
הגאון רבי אליהו ביטון שליט"א רבה של בירייה בפסק-דין מרתק במיוחד

"הנוסע ברכב ציבורי בימי בין המצרים ושומע שירים – ייסע כדרכו", רבה של בירייה מסייג: "ובלבד שיכוון שלא ליהנות מהם"

מאת: מנחם גרנות
03/08/2016 16:13
הגאון רבי אליהו ביטון שליט"א רבה של בירייה בפסק-דין מרתק במיוחד תמונה 1


בפסק-דין מרתק במיוחד שמפורסם בחיבורו הייחודי 'רכב ישראל' קובע הגאון רבי אליהו ביטון שליט"א – רבה של בירייה, כי "הנוסע ברכב בימי בין המצרים ברכב ציבורי או בטרמפ ושומע שירים אין אפשרות להפסיקם, מותר לנסוע כדרכו ובלבד שיכוון שלא ליהנות מהם".

בפסק הדין הזה מצטרף לעוד שלל פסקים מרתקים שהובאו בספר. כך למשל מצאנו פסק נוסף של רבה של בירייה ולפיו "נהג הנוסע בדרכים רחוקות ובפרט בלילות, וישנו חשש כי אם לא יישמע שירים יירדם על ההגה  - מותר לו לשמוע שירים. אבל אם אפשר שיישמע שירים בלי נגינה".

כן קובע הרב, כי "הסובל מדיכאון נפשי – מותר לו לשמוע שירים עלי נגינה עד ראש חודש אב גם תוך-כדי נסיעה".

פסקי הדין הללו מבוססים על ההבנה ההלכתית ששירים שלא נועדו להנאה ולשמחה, מותר לשמעם. אך כמובן לא ניתן להקיש זאת לכל שאלה אחרת בה יש להיוועץ באופן פרטני ברב.