רבני העיר: פסטיבל ה'כליזמרים' אינו מקום ליראי ה'

»
»
»
רבני העיר: פסטיבל ה'כליזמרים' אינו מקום ליראי ה'
רבני העיר: פסטיבל ה'כליזמרים' אינו מקום ליראי ה' תמונה 1

 

רבני העיר קוראים לציבור יראי ה', וכן לאורחים והמבקרים בצפת, להימנע מלהשתתף במופעי הכליזמרים הנערכים בעירנו בחודש אב.

 

וזה לשון המכתב:

והיה מחנך קדוש.

הננו בזה להסיר מכשול אשר בלא משים לב נשתרש בקרב מחננו, והוא הפרצה הנוראה של ההליכה וההשתתפות ב'פסטיבל הכליזמרים', אשר אין כאן המקום להאריך בגנות מופע זה.

והלכה פשוטה שאסור להימצא במקום תערובת ופריצות, ועאכו"כ שבאים לשם המוני בני אדם, והמכשלה גדולה ביותר.

על כן אנו מגלים דעתנו דעת תורה: שאסור באיסור חמור להימצא במקומות שמתקיימים בהם מופעים הללו, גם אם הנגנים הינם שומרי תומ"צ.

ודבר פשוט שעל ההורים והמורים מוטלת האחריות להרחקת הילדים התלמידים ממקומות אלו.

"ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר".


יצויין, כי בתקופת כהונתו של ישי מימון כראש העיר, הוא דאג שהאירועים יתקיימו בחודש אלול ולא בבין הזמנים כשהחרדים מציפים בהמוניהם את העיר, בשנים האחרונות העירייה מקיימת את האירועים בחודש אב, מה שמהווה מכשול לחרדים הרבים המבקרים בצפת. מלבד הסבל של תושבי העיר העתיקה, שרובם ככולם חרדים, שלדבריהם חשים ב"עוצר" בשלשה ימים אלו.