"זו זכות עצומה להתגורר סמוך לקברי הצדיקים"

»
»
»
"זו זכות עצומה להתגורר סמוך לקברי הצדיקים"

ביקור רב-רושם של הגאון הגדול רבי מרדכי טולדנו שליט"א – אב"ד ירושלים וחתן מרן הגר"ע יוסף זיע"א בשבת האחרונה בצפת

מאת: מנחם גרנות
02/08/2016 9:27
"זו זכות עצומה להתגורר סמוך לקברי הצדיקים" תמונה 1


"זו זכות עצומה להתגורר בצפת ליד קדמונינו הצדיקים שוכני עפר. מי שעושה זאת – הריהו כמי שדבוק ברבו כבני גד שהו דבוקים במשה רבינו. אינו דומה מי שלומד 'בית יוסף' בירושלים למי שלומד זאת בצפת – עירו של מרן הבית יוסף זיע"א". כך אמר הגאון הגדול רבי מרדכי טולדנו שליט"א – אב"ד ירושלים וחתן מרן הגר"ע יוסף זיע"א, במהלך שיעור שמסר בשבת האחרונה בצפת.

המונים ייחלו למוצא פיו של הגאון שליט"א שהגיע מירושלים כדי לשבות בשבת קודש בעיר הקודש ולהשפיע מהודו על התושבים. במהלך השבת נשא הגר"מ שליט"א שבעה דרשות נלהבות בבתי כנסת שונים ברחבי העיר, בין היתר בבתי הכנסת 'באר יצחק', 'אלקבץ', 'פרי מגדים' ועוד. רעייתו הרבנית תליט"א נשאה שני דרשות לנשים במהלך השבת.

רגע מרגש נרשם בבית כנסת שעל ידי ציון התנא בנימין הצדיק, שם הסב הגר"מ טולדנו שליט"א לסעודה שלישית יחד עם ציבור בני התורה בעיר. הגר"מ שליט"א נשא דברים חוצבי-להבות בעניין בני גד ובני ראובן כשמהלכן, באורח אקראי, נחשף לעובדה שהוא היה מבין אלו שגיירו את... מנהל הציון ובונהו, לפני 25 שנה, כאשר כיהן כדיין בבית הדין הרבני בחיפה לצד הראשל"צ לעתיד, הגר"א בקשי דורון שליט"א. הגר"מ שליט"א הרעיף ברכות חמות על ראשו וגולל את שאירע אז.

במהלך השבת שמע הרב דברים מפי איש צפת רבי מרדכי שבאבו שליט"א, ששח בפני הרב בארוכה על פעילותו לחשיפת קברי הקדמונים בבית החיים העתיק בצפת. הגר"מ שליט"א שבחו בהפטירו: "קשה למצוא אדם שנמצא בין שוכני-עפר דווקא זה מעניק לו חיים וחיות". הגר"מ שליט"א גם בירך את נאמנו הרב אברהם י. פרידמן על פעילותו האינטנסיבית לשיפור פני העיר הקדושה. הציבור היה מרותק לתוכן העשיר שהשמיע הרב, פה מפיק מרגליות.

שבת פרשת מטות תשע"ו צוינה כשבת מיוחדת שרוממה את צפת התורנית טפח מעל הקרקע, כשהזיכרונות המיוחדים לא ימושו מהתושבים זמן רב.

השבת המיוחדת אורגנה על ידי תלמידו של הרב ר' אורן הלר, בחסותו הנמרצת של ארגון 'אילנא דחיי' שבראשות איש המעש, רבי אברהם שבאבו שליט"א.