העבודות החלו

»
»
»
העבודות החלו

תאגיד המים והביוב האזורי פלג הגליל משקם ואוטם את בריכת מי השתייה בפקיעין כולל הצבת מערכת פיקוד, בקרה ואבטחה אלקטרונית

מאת: ש. דיקמן
01/08/2016 13:33
העבודות החלו תמונה 1

 

מאז הצטרף היישוב פקיעין לתאגיד פלג הגליל בשנת 2011 והעברת האחריות לאחזקה ולתפעול של תשתיות המים והביוב מהמועצה לתאגיד, אספקת המים ופינוי השפכים בישוב הינה באחריות התאגיד.

בריכת מי השתייה בשכונת חיילים משוחררים פקיעין הוקמה ע"י מ.מ. פקיעין בטרם ההצטרפות לתאגיד, על מנת לשמש אוגר לאספקת מים בעת חירום ו/או הפסקת אספקת מים מחברת מקורות . כמו כן, המים אשר בבריכה מיועדים לשמש לצורך אספקת מים בכמות רבה בזמן קצר לכיבוי אש למשל.

הבריכה נמסרה לתאגיד פלג הגליל יחד עם שאר תשתיות המים והביוב כאשר בקירות הבריכה סדקים ונזילות רבות. עקב מצבה של הבריכה לא ניתן היה להשתמש בה עבור המטרה אשר לשמה הוקמה.

תאגיד פלג הגליל כלל, במסגרת תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2016, פרויקט לשיקום הבריכה ושדרוגה. במסגרת עבודות השיקום שהחלו יבוצעו עבודות חשמל במתח נמוך ויותקנו מערכות פיקוד ובקרה, וכן תקשורת  כך שניתן יהיה לקבל התראות לתקלות ולשלוט בבריכה באמצעות מערכת הבקרה המרכזית של תאגיד פלג הגליל.