האשה הצדקנית מרת הילדה לוי ע"ה

»
»
»
האשה הצדקנית מרת הילדה לוי ע"ה
האשה הצדקנית מרת הילדה לוי ע"ה תמונה 1

בתחילת השבוע נפטרה בבני ברק האשה החשובה מרת הילדה לוי ע"ה א"ח להרה"ג ר' אבנר לוי זצ"ל מייסד 'כולל חצות' הראשון בבבני ברק, ואמו של חבר מועצת העיר ונציג דגל התורה בצפת, הרב עמנואל לוי הי"ו. המנוחה ע"ה מסרה נפשה בכל ימיה על הקמת בית של תורה ויראת שמים, ובעיקר נודעה לשם ותהילה בהקפדתה על כבוד השבת באופן יוצא דופן. השבוע השיבה את נשמתה לבוראה והיא בת ע"ד שנים. תנצב"ה.

 

בתמונה ניחום אבלים אצל הרב עמנואל לוי.