ליקווד סערה: מה דינם של הילדים שקיבלו על עצמם נזירות?

»
»
»
ליקווד סערה: מה דינם של הילדים שקיבלו על עצמם נזירות?

שני ילדים בני 12 אשר למדו בחומש על הנזיר, החליטו לקבל על עצמם נזירות • השאילה בעניינם הופנתה אל הגר"ש קמינצקי שפסק כי הם צריכים התרה, אך לא לעשות זאת מיד. מדוע?

הרב קמינצקי אצל הרב שטיינמן

באחד מתלמודי התורה בעיר ליקווד, למדו בשבוע האחרון בחומש על הנזיר. שני ילדים בני 12, הודיעו במהלך השיעור כי בעקבות לימוד ההלכות הם מקבלים על עצמם להיות נזירים.

על פי ההלכה, ברגע שאדם אומר "הריני נזיר", הדבר נחשב כנדר, והוא הופך להיות נזיר ל-30 יום, בסיומם עליו להביא שלושה קורבנות שבהם מחוייב הנזיר. עד אז, אסור הוא בשתיית יין, אכילת ענבים, תספורת והיטמאות למת.

בימינו, כאשר אדם נודר להיות נזיר, הדבר חמור הרבה יותר. זאת משום שבית המקדש אינו קיים ואין באפשרותו להקריב קרבן בסיום ימי הנזירות ולהתיר את הנזירות. על כן, רוב הפוסקים סוברים כי האיסור יימשך לכל ימי חייו.

כיוון שהילדים הינם בסמוך לגיל 13, חשש המלמד שלהם כי הנדר חל, וכי הם יהיו נזירי עולם. המלמד פנה אל אחד מתלמידי החכמים בליקווד, ששיגר את השאלה הדחופה אל הגאון רבי שמואל קמינצקי, ראש ישיבת פילדלפיה.

הגר"ש קמינצקי דן בסוגיה, ולאחר שהעמיק בכל פרטי המקרים, פסק כי אכן הנזירות חלה, וכי על הילדים להתיר את נדרם.

עם זאת, קבע הגר"ש קמינצקי, כי את הנדר יתירו הילדים רק אחרי שבת, כדי שיהיה להם שהות להרהר בחומר העניין של קבלת נזירות עולם, ושל נדר בכלל. לאחר מכן, ייערך טקס התרת נדרים, במהלכו יתירו הילדים את נדרם.