השד העדתי

»
»
»
השד העדתי
השד העדתי תמונה 1

 

מהומה רבתי נוצרה לאחרונה בעקבות דברים מקוממים שהושמעו מפיהם של שני אנשי תקשורת בכירים בגנות ציבור עדות המזרח בישראל.

מדובר באמירות בודדות בלבד, אולם כאלו שחשפו מהי הסתכלותם של אותם ה"נאורים" כלפי רבבות רבבות יהודים החיים עמנו בארץ, שכל חטאם ופשעם הוא שהם לא משתייכים לגזע הלבן.

המהומה הגדולה שהתפתחה כתוצאה מהדברים, שעליה נצחו ראשי מפלגת ש"ס, הובילה את אותם הגופים להתנצלות פומבית, כאשר אחד מהם אף הכחיש שאמר את שאמר.

נוצר מצב במדינה, שהכפשה כנגד אדם אחד מהווה עילה לתביעה על הוצאת דיבה ושם רע, ואילו הכפשת מגזר שלם היא דבר לגיטימי הנעשה יום יום מעל כל במה ציבורית, ואין פוצה פה ומצפצף.

היכן נמצאים ראשי מפלגת ש"ס, כאשר בכל שני וחמישי מכפישה התקשורת הכללית את המגזר החרדי, האם הם מזרחיים יותר מאשר הם חרדים?!