אושר בקריאה טרומית: תוחמר הענישה על מורי דרך הפועלים ללא רישוי

»
»
»
אושר בקריאה טרומית: תוחמר הענישה על מורי דרך הפועלים ללא רישוי

קנסות גבוהים ועונשי מאסר יוטלו על מורי דרך בלתי מורשים

הבשורה לא הכי לאותם הצפתים שחלמו להתפרנס אי פעם מהדרכת תיירים... קנסות גבוהים ועונשי מאסר יוטלו על מורי דרך בלתי מורשים... הנימוק: פוגעים ברצון להפוך את המדינה למדינת תיירות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון - החמרת ענישה), התשע"ו - 2016 של חה"כ טלי פלוסקוב וקבוצת חברי הכנסת.

ההצעה מבקשת להחמיר את העונשים הקבועים בחוק שירותי תיירות, למי שהפעיל שירות תיירות ללא רישוי, כנדרש לפי הוראות החוק. ולמי שהמשיך בהפרה לאחר שקיבל התראה ממי ששר התיירות מינה אותו לעניין זה. בין היתר, הוצע לקבוע כי דינו של אדם המפעיל שירות תיירות ללא רישוי יהיה קנס בסכום של 5,000 שקלים חדשים או שנה מאסר במקום קנס בסכום 20,000 לירות או מאסר שישה חודשים.

בדברי ההסבר נכתב: "בישראל  פועלים כיום כ- 5000 מורי דרך מוסמכים.  חוק שירותי תיירות קובע כי בישראל יפעלו אך ורק מורי דרך בעלי רישיון, קבלת רישיון מחייבת השתתפות בקורס בפיקוח משרד התיירות אשר בסיומו נדרשים המועמדים לעבור בחינות הסמכה.

למצער, בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה רחבה של מתחזים למורי דרך - לאנשים הפועלים בניגוד לחוק המתחזים למורי דרך מבלי שהוסמכו לכך, קל וחומר ללא ידע מקצועי כנדרש בהתאם לחוק.  תופעה זו גורמת לפגיעה תדמיתית בישראל ואף מנוצלת על ידי גורמים שונים להסברה אנטי- ישראלית. כמו כן רמת הדרכה בלתי מקצועית גורמת לפגיעה בתיירות ככלל, בתיירות הפנים בישראל בפרט, בייחודו של מקצוע מורי הדרך, ובכלכלת ישראל."

תיירים יהודיים בבית הכנסת הארי השבוע

מטרת הצעת החוק הינה להחמיר את הענישה במקרים אלו, זאת בכדי להרתיע את אותם המתחזים מלפעול כך.

ח"כ פלסקוב: מתברר שאנשים שמשמשים כמורי דרך מספרים על המדינה שלנו דברים שאף אחד מאיתנו לא מכיר כולל למשל שהבירה שלנו היא תל אביב. תיירות נכנסת היא אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים של המדינה, מדריכי תיירות חאפרים אשר מספקים הדרכה ברמה נמוכה מעוות פוגעים ברצון שלנו להפוך את מדינת ישראל למדינת תיירות.

28 תמכו 3 התנגדו וההצעה הועברה לוועדת הכלכלה.