דעות

»
דעות
טור דעה
הפעם החרדים יכריעו את הבחירות אבל בתנאי שיהיו מלוכדים
בסוף יש רק אחד שקובע
לזה כולם מסכימים
הניחו לנו
על געציל, כולל ערב ומה שביניהם
הבית השחור
צרור מחשבות בעקבות הבחירות העכורות מתמיד לנשיאות ארה"ב
מהלול ל'אלול'
מיהו חודש 'אלול'? ומה למדנו מביקור במעמד הסליחות הנודע בישיבת 'אור החיים'? הרב יצחק העברי בטור מעורר במיוחד
אבדי"ם: "אין חיוב לדייר להרשות בנייה בגג"
שישה אבות בתי דין בירושלים התכנסו במטרה לפתור בעיות מריבות בין שכנים * בפסק הלכה נכתב בין היתר כי אין קשר בין "מידת סדום" לבין אי מתן רשות בנייה על גג בנין משותף
בכי בן 1946!
בכה תבכה בלילה (איכה א, ב). ומעשה בשכנתו של רבן גמליאל שמת בנה והייתה בוכה בלילה. והיה רבן גמליאל שומע קולה ובכה כנגדה, עד שנשרו ריסי עיניו. למחר הכירו בו עבדיו והוציאוה משכונתו (סנהדרין קד, א)
הגאון רבי אליהו ביטון שליט"א רבה של בירייה בפסק-דין מרתק במיוחד
"הנוסע ברכב ציבורי בימי בין המצרים ושומע שירים – ייסע כדרכו", רבה של בירייה מסייג: "ובלבד שיכוון שלא ליהנות מהם"
קיבלתם לוגו בחינם!
(האם זה טוב, ולמה חשוב לשים לב?)
הסמטאות בוכות
גם בעיר הסוד אין זה סוד כי עיר הקודש צפת בימי הקיץ התיירותיים לא עושה נחת רוח לרבותינו הקדושים שהלכו בסמטאותיה הצרות
נושא בחדשות
פטריוט ופטריות